Διείσδυση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών επιχειρεί να κάνει η Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ. Το δίκτυο στο οποίο έχει πρόσβαση η Grid Telecom διαθέτει πανελλαδικά 2.500 χιλιόμετρα καλωδίου οπτικών ινών και το δίκτυο επεκτείνεται συνεχώς.

Παράλληλα έχουν αξιολογηθεί και τίθενται σε εφαρμογή εναλλακτικές μέθοδοι εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών (Skywrap, ADSS). Το εν λόγω οπτικό δίκτυο διαθέτει σε μεγάλο βαθμό εναλλακτικές οδεύσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν μεγάλη διαθεσιμότητα υπηρεσιών στους πελάτες.

Οπτικοί δακτύλιοι σε μεγάλα data centers
Οι υπηρεσίες που διατίθενται από τη Grid Telecom σε αρχική φάση, αφορούν κυρίως την διάθεση σκοτεινής ίνας (Dark Fiber) σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και μεγάλες επιχειρήσεις. Στα άμεσα πλάνα της εταιρίας είναι η υλοποίηση οπτικών δακτυλίων προς τα μεγάλα data centers της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σε αυτά τα data centers βρίσκονται όλοι οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καθώς επίσης και οι μεγαλύτερές επιχειρήσεις του χώρου, οι οποίες μαζί με τους παρόχους αποτελούν τους πιθανούς πελάτες της.

Το ενδιαφέρον για το UFBB
Η εταιρεία εκδήλωσε πέρσι ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διαγωνισμό «Ultra Fast Broadband» (UFBB), που αφορά την κατασκευή και λειτουργία δικτύου οπτικών ινών σε διάφορες περιοχές της χώρας και την παροχή υπηρεσιών χονδρικής σε τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, προϋπολογισμού 700 εκ. ευρώ (300 εκ. προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση) το οποίο αφορά 2,4 εκ. πολίτες και επιχειρήσεις.

Επιπλέον, αναμένεται να εμπλακεί ενεργά στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού στοχεύοντας στην αναδοχή των τμημάτων εκείνων στα οποία προσβλέπει επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Grid Telecom ανακοίνωσε τη δημιουργία κεντρικού, προστατευμένου σημείου παρουσίας (POP) στο Carrier-Neutral Data Center Campus της Lamda Hellix, με τον διευθυντή της Grid Telecom, Γιώργο Ψυρρή, να κάνει λόγο για ένα βήμα στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία.