Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στην ασφαλιστική βιομηχανία αλλάζοντας τις διαδικασίες αξιολόγησης ζημιών και αποζημιώσεων στις Γενικές Ασφαλίσεις και μετασχηματίζοντας τις ασφαλίσεις υγείας. Για τις τεχνολογικές εξελίξεις, μας μιλά ο Γρηγόρης Φιλιππάτος, Γενικός Διευθυντής της Directing Intelligence.

Ο ασφαλιστικός κλάδος βρίσκεται στο δρόμο του προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι πελάτες απαιτούν αλλαγές και καινοτόμα προϊόντα, αυτός ο παράγοντας είναι ένας ισχυρός λόγος για να αλλάξουν μια ασφαλιστική. Τα AI, IoT, Blockchain, API, wearables και Telematics είναι αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις του προσεχούς μέλλοντος που επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρίες να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Η δε Τεχνητή Νοημοσύνη, καλείται να επεξεργασθεί ετερογενή δεδομένα και να βοηθήσει τις ασφαλιστικές και στο να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και μάλιστα proactively στους ασφαλισμένους τους και να διαχειρίζονται με κερδοφόρο τρόπο την αξία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους. Η Directing Intelligence είναι εταιρεία που εξειδικεύεται στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στον επιχειρηματικό τομέα από το 2000.

  Πώς αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε στον τομέα υπηρεσιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης;

Μετά από 10 χρόνια εμπειρίας στο Παρίσι, αποφάσισα μαζί με μια ομάδα επιστημόνων να ιδρύσω την Directing Intelligence με στόχο την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρηματικές διαδικασίες, σχεδιάζοντας στρατηγικές εφαρμογής και δημιουργώντας πλατφόρμες ανοικτής αρχιτεκτονικής με βάση τη μεθοδολογία και τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (neural networks, fuzzy systems, genetic algorithms, SVM, Natural Language Processing). Το στοίχημα ήταν δύσκολο αλλά καταφέραμε στα 20 χρόνια παρουσίας μας στην Ελλάδα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη εταιρειών, όπως: Citybank, Attica Bank, Emporiki Leasing, Vodafone, Toyota, Audi, AB Βασιλόπουλος, Market In, Θανόπουλος, La Vie Assurance , Sato, Colgate Palmolive, Ministry of Agriculture.

  Υπάρχει αρκετή σύγχυση ως προς τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης και την διαφορά της (αν υπάρχει) με την μηχανική μάθηση.

Πράγματι υπάρχει σύγχυση και όχι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στα σύνορα της οικονομίας, της επιστήμης των υπολογιστών, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της σημασιολογίας και της λογικής, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η επιστήμη που επιτρέπει την προσέγγιση και τη μελέτη πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων, όπως η ανθρώπινη συμπεριφορά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη πέραν της ικανότητά της να δίνει νόημα στο χάος των διαθέσιμων δεδομένων, μαθαίνει, εκπαιδεύεται, με στόχο να επιλέγει αυτή τα πιο σημαντικά δεδομένα, να αναλύει και να παρουσιάζει τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής στρατηγικής. Εξελίσσεται δηλαδή παράλληλα με κάθε οργανισμό, κάθε επιχείρηση.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης παράγουν γνώση είναι μέσω της μηχανικής μάθησης. Η μηχανική μάθηση είναι η επιστήμη που αντικείμενο έχει την ανάπτυξη αλγορίθμων αυτοοργανούμενης-μάθησης. Αυτοί οι αλγόριθμοι είναι γενικότερης φύσης και μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τομέα.

  Αναφορικά με τον κλάδο ασφαλίσεων, ποια η θέση της εταιρίας και τι νέο έχει να προσφέρει

Η Directing έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο υγείας έχοντας δημιουργήσει πρωτοποριακές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη εξέλιξης παθήσεων, όπως την πλατφόρμα Datactif Health που απευθύνεται στον επιστημονικό τομέα (ιατροί, φαρμακοποιοί, φαρμακοβιομηχανίες) και σε ένα δεύτερο στάδιο θα απευθύνεται και σε ασθενείς και η οποία εντοπίζει, παρακολουθεί και προβλέπει την εξέλιξη των χρόνιων παθήσεων (καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης, διάφοροι τύποι καρκίνου, υπέρταση) και των πολλαπλών χρόνιων παθήσεων.

Έχοντας γνώση του κλάδου Υγείας και της αυτοκινητοβιομηχανίας, του τραπεζικού και επενδυτικού κλάδου ως προς την ανάλυση ρίσκου και πρόβλεψη αξίας των επενδυτικών χαρτοφυλακίων η Directing δημιούργησε δυο εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τον ασφαλιστικό κλάδο (ασφάλιση υγείας και αστικής ευθύνης αυτοκινήτου) με βάση την θεώρηση ότι τα ασφαλιστικά συμβόλαια είναι στην ουσία χαρτοφυλάκια των οποίων η αξία πρέπει να εκτιμάται ως προς την απόδοσή της και να προβλέπεται η μελλοντική της εξέλιξη.

  Ποιες ανάγκες καλύπτουν αυτές οι εφαρμογές;

Το κύριο ζητούμενο είναι η ανάλυση του χαρτοφυλακίου και η πρόβλεψη της μελλοντικής του εξέλιξης τόσο για ασφαλισμένους με συμβάντα όσο και για εκείνους που δεν έχουν κάνει καμία χρήση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Και αυτό ισχύει και για τις ασφάλειες υγείας και του αυτοκινήτου. Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι ο εντοπισμός υποψηφίων πελατών και η αποτελεσματική μετατροπή τους σε πελάτες. Ακολουθεί η υποστήριξη στους ασφαλιστές ώστε να βελτιστοποιούν την διαχείριση των πελατών τους, να προσφέρουν υπηρεσίες proactively και να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην προσέγγιση νέων πελατών.

Η πλατφόρμα Datactif Insurance χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία μηχανικής μάθησης (neural networks, fuzzy systems, genetic algorithms, natural language processing, κ.λπ. …) και επεξεργάζεται δεδομένα όπως: αριθμητικά δεδομένα, έγγραφα (αποτελέσματα εξετάσεων, συνταγές, κείμενα από social media, customer care, CRM, κλπ…), φωνητικά δεδομένα (ομιλίες, ήχους), εικόνες και video, δεδομένα από φορητές και συνδεδεμένες συσκευές (smart phones, sensors, Internet of Things γενικά).

  Ποια είναι η καινοτομία της πλατφόρμας Datactif Insurance;

Δίνει λύση στο πιο σημαντικό πρόβλημα του ασφαλιστικού κλάδου διεθνώς. Δεδομένης μιας σειράς μη επισημασμένων χαρακτηριστικών που συλλέγονται από μια ασφαλιστική εταιρεία για έναν νέο πελάτη, να μπορούμε να προβλέψουμε αν ο πελάτης θα καταθέσει μια ασφαλιστική απαίτηση κατά τη διάρκεια μιας μελλοντικής περιόδου. Σε αυτό το σημαντικό ζητούμενο δώσαμε την απάντηση εφαρμόζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη από την ανάλυση του προβλήματος, την φάση συλλογής των δεδομένων, τη δημιουργία «έξυπνων» δεδομένων μέχρι τη δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης και την εξόρυξη κανόνων best practice ώστε οι ασφαλιστές να κάνουν την δουλειά του πιο αποτελεσματική.

  Πώς βλέπετε να διαμορφώνουν οι νέες τεχνολογίες (ICT, Internet of Things, Artificial Intelligence) τον ασφαλιστικό κλάδο;

Γενικότερα στον τομέα της Υγείας συντελούνται σημαντικές εξελίξεις με την χρήση των νέων τεχνολογιών ήδη σε Αμερική και Ευρώπη (και μάλιστα με ενίσχυση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) με στόχο την μείωση του κόστους υγείας για τα κράτη, την συνειδητοποίηση των ασφαλισμένων να φροντίζουν proactively την υγεία τους και την υποχρέωση προς τους παρόχους υπηρεσιών να σχεδιάσουν μια προσωποποιημένη τιμολόγηση και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων τους.

Τα δεδομένα παρακολούθησης από φορητές και άλλες συσκευές θα συλλέγονται σε μια βάση δεδομένων ώστε οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να έχουν πρόσβαση μέσα από ειδικά σχεδιασμένες λύσεις, σε μια συνολική εικόνα του ασθενούς κατάσταση. Όλα αυτά θα τα εποπτεύει, διαχειρίζεται και στην ουσία καθοδηγεί η τεχνητή νοημοσύνη. Αν και γίνονται βήματα προς την κατεύθυνση αυτή η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται στον τομέα της υγείας, σε περιπτώσεις έγκαιρης ανίχνευσης ασθενειών που υποστηρίζονται από αλγόριθμους ή αυτοματοποιημένη αναγνώριση προτύπων στα δεδομένα ασθενών. Όσον αφορά στον κλάδο του αυτοκινήτου, οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες εγκαθιστούν sensors υποβοήθησης (παρκάρισμα, αυτόματο φρενάρισμα σε ιδιαίτερες συνθήκες, κλπ) και παρακολούθησης του αυτοκινήτου (επικείμενες βλάβες). Αλλά η νέα τεχνολογία δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο οδήγησης, αλλάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ασφαλίζεται πλέον ο κάθε οδηγός. Από την online επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας, στο εξατομικευμένο συμβόλαιο με βάση τη χρήση του αυτοκινήτου και τον τρόπο οδήγησης μέχρι και την αυτόματη διαχείριση συμβάντων.

  Ο Γρηγόρης Φιλιππάτος, μετά από σπουδές χημικού μηχανικού, πληροφορικής, κοινωνιολογίας και σημασιολογίας, εργάστηκε σαν στέλεχος επιχειρήσεων με αντικείμενο το business re-engineering και πιο συγκεκριμένα την ένταξη της αξιοποίησης των δεδομένων στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Αθήνα. Ίδρυσε την DIRECTING Intelligence in Business (www.directingintelligence.com) μαζί με μία ομάδα επιστημόνων με αντικείμενο την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σύγχρονο επιχειρείν.
  Η DIRECTING σχεδιάζει την αρχιτεκτονική ένταξης της πληροφόρησης στις επιχειρηματικές διαδικασίες και δημιουργεί tailor made πλατφόρμες ανοιχτής αρχιτεκτονικής με βάση τη μεθοδολογία και τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης.