Η ένωση εταιρειών Ανκο - GET (Geospatial Enabling Technologies) - ΜΑΠ Μελετητική - Αφοι Τερζή ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας".

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτελούμενου από εξοπλισμό, λογισμικό, εξειδικευμένες υπηρεσίες και χαρτογραφικά δεδομένα, που θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση και διαχείριση του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται πως εκτός από την εν λόγω ένωση, είχε αρχικά καταθέσει προσφορά η ένωση Profile – Geomatics – Talnet. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στο 1.669.557 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.