Στην υπογραφή σύμβασης με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, προχώρησαν οι εταιρείες GLOBO Technologies και BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Οπτική αρχειοθέτηση ψηφιοποίηση ειδικών αρχείων του ΥΕΝ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων «e – Ναυτιλία».

Το έργο αφορά στη μετατροπή χειρόγραφων αρχείων και έντυπου υλικού των Υπηρεσιών του Υπουργείου από συμβατική σε ψηφιακή μορφή και στην καταχώρηση στοιχείων τους σε σύγχρονης τεχνολογίας βάσεις δεδομένων οι οποίες θα διασυνδεθούν με τις υπόλοιπες εφαρμογές του ΥΕΝΑΝΠ. Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 3.122.067 ευρώ.
Το έργο αφορά άμεσα τις δύο πιο πολυάριθμες ομάδες που συναλλάσσονται με το ΥΕΝΑΝΠ, δηλαδή πάνω από 200.000 ναυτικούς και 5.000 πλοιοκτήτες / ναυτιλιακές εταιρείες.
Προσφορές στο διαγωνισμό, η προκήρυξη του οποίου έγινε το 2005, είχαν καταθέσει επίσης η ένωση Info-Quest- Decision – IMS και οι εταιρείες Unisystems και Siemens.