Η Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική ανέλαβε έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Το έργο αφορά στην προμήθεια 150 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Ricoh και περιλαμβάνει την εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και παροχή αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 798.000 ευρώ.