Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, απασχολώντας περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, προχώρησε στην υιοθέτηση της πλατφόρμας Office 365.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάιο του 2014 και ολοκληρώθηκε μέσα σε 10 μήνες για όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα σε 525 χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες λύσεις cloud της Microsoft, όπως Exchange, SharePoint, Skype for Business και Offline Microsoft Office Applications. Στόχος της επιχείρησης ήταν να παρέχει πρόσβαση σε ένα ενιαίο, σταθερό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, με κύρια χαρακτηριστικά την ευκολία διαχείρισης και την ενισχυμένη ασφάλεια, διατηρώντας παράλληλα χαμηλά τα λειτουργικά κόστη.

Μερικές από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετώπιζε ο Όμιλος αφορούσαν θέματα κεντρικής διαχείρισης και υψηλής διαθεσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, πριν τη μετάβαση της ΕΛΓΕΚΑ σε Office 365, ο Όμιλος διέθετε πολλαπλές εγκαταστάσεις “Exchange on Premise” στο δίκτυο εταιριών του, έναν μεγάλο αριθμό πωλητών με φορητές συσκευές καθώς και μια υποδομή που δεν υποστήριζε στον επιθυμητό βαθμό την υψηλή διαθεσιμότητα. Επιλέγοντας Office 365 της Microsoft, ο Όμιλος αποκόμισε σημαντικά πλεονεκτήματα.