Η δημοφιλής εταιρεία ζαχαροπλαστικής Τερκενλής συνδέθηκε στο δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) για την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών προς το πελατολόγιό της.

Η εταιρεία επέλεξε τη λύση R@L e-Invoicing EDI, η οποία προσφέρει πλήρως αυτοματοποιημένη ανταλλαγή παραστατικών πώλησης και άμεση καταχώριση απευθείας στα συστήματα (ERP) των πελατών της, χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες και ελέγχους. Στο δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail@Link, η εταιρεία Τερκενλής έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσει την ανταλλαγή τιμολογίων με το πελατολόγιο της επιταχύνοντας τον κύκλο τιμολόγησης, να μειώσει το διαχειριστικό βάρος τόσο για τον οργανισμό όσο και για τις αλυσίδες που εξυπηρετεί, καθώς και να επιτύχει οικονομίες κλίμακας, καθώς μια μόνο διασύνδεση με τον ενδιάμεσο πάροχο προσφέρει δυνατότητες διαρκούς επέκτασης σε ολόκληρη την αγορά, χωρίς επιπλέον προσπάθεια ή κόστος