Η εταιρεία Λακιώτης Α.Ε. εφάρμοσε με την Step One τη λύση Microsoft Dynamics NAV on cloud στο δίκτυο των καταστημάτων franchisees, με στόχο την ενοποίησή τους με το κεντρικό σύστημα SAP ERP της εταιρείας και την αμφίδρομη αυτοματοποίηση της ενημέρωσής τους.

Η υλοποίηση είχε στόχο την ολοκληρωμένη και ενιαία κάλυψη των franchisee της Λακιώτης Α.Ε., εξασφαλίζοντας on-line συγχρονισμό με το κεντρικό SAP ERP (αποθέματα, αρχείο ειδών, τιμοκατάλογοι). Ταυτόχρονα αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες αναπλήρωσης, παραγγελιοληψίας, παραδόσεων από τις κεντρικές αποθήκες προς τα καταστήματα των franchisees.

Ο σχεδιασμός της λύσης Microsoft Dynamics NAV με εγκατάσταση στο cloud επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη λύση, εύκολη και γρήγορη στην υλοποίηση, ενώ οι χρήστες με ελάχιστη εκπαίδευση διαχειρίζονται όλες τις διαδικασίες και πληροφορίες που προσφέρει το σύστημα. Επιπλέον, η ευκολία αμφίδρομης διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, που στα κεντρικά της εταιρείας είναι το SAP ERP, προσφέρει άμεση ενημέρωση από άκρου σε άκρο σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (Λακιώτης και ranchisees).

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου καταγράφει ο Αντώνης Λακιώτης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.: «Η ενοποίηση των συστημάτων μας με τους franchises ήταν ένας από τους κύριους στόχους που είχαμε θέσει για την προηγούμενη χρονιά. Η μακρόχρονη συνεργασία μας με την Step One αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά επιτυχημένη. Χωρίς να απαιτηθούν ουσιαστικές αλλαγές στο μοντέλο συνεργασίας μας με τους franchises, κάναμε την καθημερινότητά μας ηλεκτρονική, απλή και διάφανη και από τα δύο μέρη. Οι στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν και ήδη ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό των στόχων του νέου έτους, που θα μας φέρουν ακόμα υψηλότερα στην τεχνολογία και θα μας διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό».