Η ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ επέλεξε, στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης των λειτουργιών και της εξυπηρέτησης των εμπορικών της σχέσεων,  τη λύση R@L e-Invoicing EDI της Retail@Link, η οποία αντικαθιστά τη manual διαχείριση με αυτοματοποιημένη συλλογή, αποστολή και καταχώριση των εν λόγω παραστατικών από σύστημα σε σύστημα, μειώνοντας δραστικά το διαχειριστικό χρόνο για την εταιρεία και το πελατολόγιό της και επιτρέποντας, παράλληλα, τη διαρκή επέκταση της διασύνδεσης, με κάθε πελάτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει τα πολλαπλά οφέλη του EDI και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.