Η Oracle ανακοίνωσε ότι επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο Internet of Things (IoT) με τέσσερις νέες λύσεις cloud, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με τις λύσεις αυτές, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίζουν και να αναλύουν τα σήματα συσκευών IoT, να ανταποκρίνονται ανάλογα και να ενσωματώνουν τη σχετική πληροφόρηση στα ήδη υπάρχοντα και γρήγορα εξελισσόμενα εργαλεία για την αγορά. Οι εφαρμογές Oracle IoT υποστηρίζουν τρεις σημαντικές λειτουργίες: καταχώρηση συσκευής & συλλογή δεδομένων, ανάλυση σημάτων & ερμηνεία και σύνδεση με συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. Με την εφαρμογή εξελιγμένων μεθόδων προβλεπτικής ανάλυσης στα σήματα των συσκευών, οι εφαρμογές Oracle IoT υπολογίζουν περίπλοκους κύριους δείκτες απόδοσης (KPI) για κάθε επιχείρηση και εκτελούν αυτοματοποιημένες ενέργειες σε πραγματικό χρόνο.

Οι λύσεις μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες όπως προληπτική συντήρηση, διαγνωστικούς πίνακες χειρισμού λειτουργιών (dashboards) και αυξημένη ορατότητα σε πραγματικό χρόνο, ενώ μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε δεδομένα παραγωγής, ποιότητας και προϊόντων, καθώς και στους τομείς των logistics και των κινήσεων των εργαζόμενων. Οι νέες εφαρμογές cloud ενσωματώνονται στις εφαρμογές του Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud για να μετασχηματίσουν τα σήματα από συσκευές IoT σε αξιοποιήσιμη πληροφόρηση και βασίζονται στις λύσεις Oracle IoT Cloud και Oracle Big Data Cloud. Ενοποιούνται, δε, με τις λύσεις Oracle SCM Cloud και Oracle Service Cloud, καθώς και με on premises λογισμικό, με σκοπό την επίτευξη ορατότητας στις λειτουργίες και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και της απόκρισης στις ανάγκες τους.