Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που έγινε για τους Έλληνες Διευθυντές Πληροφορικής από το περιοδικό netweek και την εταιρεία Global Link, με τίτλο “The State of the CIO in Greece 2015”.

Αρκετά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων Διευθυντών Πληροφορικής στην έρευνα “The State of the CIO in Greece 2015”, καθώς στο σχετικό ερωτηματολόγιο απάντησαν 145 Έλληνες CIOs. Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι στη χώρα μας εξακολουθεί να κυριαρχεί το ανδρικό φύλο ανάμεσα στα διευθυντικά στελέχη Πληροφορικής, καθώς το 92% των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και μόλις το 8% γυναίκες. Επίσης, το 88% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα εργάζονται σε μεγάλες, για τη χώρα μας, επιχειρήσεις (πάνω από 50 υπαλλήλους), ενώ εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι το 58% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι ο ρόλος τους στην εταιρεία έχει αναβαθμιστεί και είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Όταν ρωτήθηκαν για το πώς τους βλέπουν οι συνάδελφοί τους μέσα στην εταιρεία, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το 40% τους θεωρεί ως επιχειρηματικούς συνεργάτες, ενώ 4% ως επιχειρηματικούς ηγέτες (!).

Η καινοτομία κυριαρχεί
Ενθαρρυντικό, αλλά και εντυπωσιακό, είναι το γεγονός ότι η καινοτομία απορροφάει το μεγαλύτερο μέρος του ΙΤ budget, λαμβάνοντας υπόψη ότι βιώνουμε μια περίοδο κρίσης, με τις περικοπές να κρέμονται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από τις έξτρα επενδύσεις που απαιτούν συχνά οι καινοτόμες δράσεις. Σχεδόν το 49% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι θα επενδύσουν το IT budget στην καινοτομία, 43% στις υποδομές της εταιρείας, 35% στην επικοινωνία & συνεργασία με τον τελικό χρήστη, 31% σε βασικές εφαρμογές συναλλαγών και 29% στην ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι η καινοτομία και οι υποδομές είναι οι κύριοι τομείς που θα επενδυθεί το IT budget μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις που κάνουν οι Διευθύνσεις Πληροφορικής είναι οι νέες τεχνολογίες (για τους έξι στους δέκα συμμετέχοντες), η επέκταση της επιχείρησης (41%) και οι εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές (30%). Πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο συναντάμε τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού (19%), τις μακροοοικονομικές αβεβαιότητες (18%), τις αλλαγές στους κανονισμούς (17%) και τις συγχωνεύσεις/εξαγορές (8%).

Επενδύσεις στην ανάπτυξη
Για τις επενδύσεις που σκοπεύουν να κάνουν στο άμεσο μέλλον οι Έλληνες Διευθυντές Πληροφορικής, ουσιαστικά βλέπουμε ότι σχεδόν έξι στους δέκα (57%) στρέφονται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, 56% στο mobility, 52% στα Analytics, 52% στο cloud computing, 50% στο IT Security και το Risk Management, ενώ πολύ πιο κάτω πλασάρονται το Digital/ Social networking (21%) και το Internet of Things (12%). Όσον αφορά τους IT τομείς στους οποίους υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το εύρημα ότι μόνο 6% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Υπάρχει, λοιπόν, πληθώρα τομέων στους οποίους αναφέρεται ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, με τις τεχνολογίες mobile να κυριαρχούν (37%), ακολουθούμενες από τον προγραμματισμό/ανάπτυξη εφαρμογών (34%), τα BI/Data Analytics (32%), το Security/Risk Management (32%) και το Digital/Social Networking (26%).

Καλοί οιωνοί για την επαγγελματική εξέλιξη
Τέλος, στο ερώτημα που έγινε στους Έλληνες Διευθυντές Πληροφορικής σχετικά με το πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθεί η προσωπική τους καριέρα μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια, περισσότεροι από ένας στους δύο (54%) ανέφεραν ότι βλέπουν περισσότερο λειτουργική την εξέλιξη της καριέρας τους με παροχή υπηρεσιών ΙΤ εσωτερικά στην εταιρεία, 17% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι προβλέπουν ότι θα ασκήσουν ενός ρόλο συμβούλου, ενώ ένα 10% εκτιμά ότι θα ασκήσει ένα περισσότερο digital strategist ρόλο. Συνοψίζοντας, όπως κατέδειξε η έρευνα:

  • Tο IT δεν αποτελεί σήμερα μόνο ένα πάροχο υπηρεσιών Πληροφορικής, αλλά και επιχειρηματικό συνεργάτη
  • To IT budget διαχειρίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις επιχειρηματικές απαιτήσεις και την καινοτομία, με σημαντική εξοικονόμηση κόστους (σημεία των καιρών)
  • Η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών – mobility, analytics και cloud computing- κυριαρχούν στην agenda των ΙΤ επενδύσεων του άμεσου μέλλοντος.
  • Υπάρχει σημαντική έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε όλους τους ΙΤ τομείς.