Η ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης EDI της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) για την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών και παραγγελιών από και προς το πελατολόγιό της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο επέλεξε την ολοκληρωμένη λύση R@L e-Invoicing & Ordering EDI, με στόχο την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή και καταχώριση παραγγελιών και παραστατικών πώλησης, από και προς τα συστήματα των αλυσίδων σουπερ μάρκετ που εξυπηρετεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ηλεκτρονική διασύνδεση της ΣΕΛΟΝΤΑ με το πελατολόγιό της επιταχύνει την ανταλλαγή δεδομένων, εξασφαλίζοντας άμεση και ασφαλή αποστολή αρχείων και απευθείας καταχώριση χωρίς λάθη από ERP σε ERP, ανεξάρτητα από την ετερογένεια των συστημάτων της εκάστοτε εμπορικής σχέσης. Παράλληλα, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την ηλεκτρονική διασύνδεσή της με κάθε πελάτη που επιθυμεί να αυτοματοποιήσει την εισαγωγή παραστατικών στα συστήματά του, χωρίς απαιτήσεις αλλαγών ή παραμετροποιήσεων στα υπάρχοντα συστήματα και υποδομές του οργανισμού.