Ο όμιλος Σφακιανάκη επέλεξε τις λύσεις Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης της Retail@Link (όμιλος Entersoft) για την ηλεκτρονική διαχείριση τιμολογίων με άμεσα οφέλη λειτουργικής εξοικονόμησης και επιτάχυνσης.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη συνεργάζεται με τη Retail@Link, τον καινοτόμο πάροχο Software as a Service λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος επέλεξε τη λύση Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης R@L BizDoc Enterprise Edition για την ηλεκτρονική διαχείριση παραστατικών, αποδεσμεύοντας σταδιακά τη λειτουργία από το χαρτί και τους φυσικούς αποθηκευτικούς χώρους. Ανάμεσα στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της λύσης που εφάρμοσε η εταιρεία είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους (που υπολογίζεται περίπου σε -24% επί της χάρτινης διαδικασίας), η μείωση του διαχειριστικού χρόνου επεξεργασίας-αρχειοθέτησης-αναζήτησης και ανάσυρσης παραστατικών και η αυξημένη ασφάλεια των αρχείων τα οποία μετά την ψηφιοποίησή τους δεν υπόκεινται σε φυσική φθορά, παραμένοντας εύκολα και άμεσα προσβάσιμα μέσω της τοπικής εφαρμογής αρχειοθέτησης της Retail@Link στον οργανισμό με δυνατότητες κεντρικής διαχείρισης. Το επόμενο διάστημα, στόχος είναι η περαιτέρω επέκταση της λύσης στην ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών στο πελατολόγιο του Ομίλου, με την αξιοποίηση του ευρύτατου συνδεδεμένου δικτύου του παρόχου στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.