Η Infolex υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο έργο MPS για την εταιρεία «Τσιμέντα Χάλυψ».

Ακολουθώντας τις πρακτικές MPS της Lexmark, και συνεπής με την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων που εφαρμόζει, η «Τσιμέντα Χάλυψ» εφαρμόζει το πρόγραμμα LCCP, η οποία αφορά την ανάκτηση, προώθηση και επεξεργασία των άδειων αναλωσίμων, με τον πλέον ορθό περιβαλλοντικά τρόπο, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Sims Mirec στην Ολλανδία, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως επεξεργαστές ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών αποβλήτων. Επιλέγοντας τη λύση της Lexmark, η εταιρεία Τσιμέντα Χάλυψ κατόρθωσε 70% μείωση του πλήθους συσκευών, 85% ενοποίηση συσκευών και τεχνολογιών, 37% μείωση παραγόμενων σελίδων και 48% μείωση εκτυπωτικού κόστους.