Η Space Hellas ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συστήµατος μεταγωγής αεροναυτικών μηνυµάτων AFTN/CIDIN/AMHS.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.146.334 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η προσφορά της Space Hellas επιλέχθηκε μεταξύ τεσσάρων που είχαν κατατεθεί στο διαγωνισμό.