Στο Business Intelligence (BI) επενδύει το τελευταίο διάστημα η Φράγκου Δικηγορική Εταιρεία (www.fragou-lawfirm.eu), ένα project το οποίο δεν σταματάει να αναπτύσσει και να βελτιώνει.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έχει προγραμματίσει για το επόμενο χρονικό διάστημα τη δημιουργία PnL και timesheet για την παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και του χρόνου που αναλώνεται από το προσωπικό για κάθε δραστηριότητα της εταιρείας, όπως και την ενσωμάτωση του Power BI Desktop στην υφιστάμενη πλατφόρμα ΒΙ, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη forecasting μοντέλων για την ορθότερη πρόβλεψη του κάθε χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη στρατηγική που ακολουθείται. Παράλληλα θα γίνει και ενσωμάτωση των ArcGIS Maps, τα οποία θα κάνουν την απεικόνιση της πλατφόρμας ΒΙ στον τελικό χρήστη περισσότερο φιλική και πιο ενδιαφέρουσα.

«Η κυριότερη πρόκληση του project BI είναι η σύνθετη και διαφορετική πληροφόρηση  που αντλούμε από κάθε οργανισμό που συνεργαζόμαστε. Για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο αυτό δημιουργήσαμε μια σωστά δομημένη Data Warehouse, στην οποία ενσωματώνονται καθημερινά δεδομένα από όλα τα πληροφοριακά μας συστήματα,  ακολουθώντας κανόνες data cleansing. Για τη μεταφορά δεδομένων στη Data Warehouse  χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα SQL Server Integration Services (SSIS), ενώ εκμεταλλευτήκαμε τις τεχνολογίες SQL Server Analysis Services (SSAS) και SQL Server Reporting Services (SSRS) για την παραγωγή δυναμικών και στατικών reports αντίστοιχα» δηλώνει στο NetFAX ο Κώστας Γκουντέλας, ΙΤ Manager της εταιρείας.

Με την αρωγή του ΒΙ η εταιρεία αναλύει καθημερινά με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο τα χαρτοφυλάκιά της (Portfolio Analysis) επιλέγοντας πληθώρα διαστάσεων και δεικτών απόδοσης.«Η χρήση του BI από μια δικηγορική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται μεγάλο όγκο ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι απαραίτητη κυρίως σε ένα κλάδο που τείνει να γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός» συμπληρώνει ο Κώστας Γκουντέλας.