Η γερμανική εταιρεία P&I (Personal & Informatik) AG, η οποία αναπτύσσει λογισμικό για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (HR), ανοίγει θυγατρική στην Ελλάδα με την επωνυμία P&I –Ελλάς ΕΠΕ.

Τα γραφεία της ελληνικής θυγατρικής θα στεγάζονται στα Ιωάννινα και θα εγκαινιαστούν την Παρασκευή (1 Σεπτεμβρίου). Η P&I -Ελλάς ΕΠΕ έχει προχωρήσει ήδη στην πρόσληψη των πρώτων προγραμματιστών και στη σύναψη των πρώτων συνεργασιών, με το επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη τετραετία να προβλέπει τη στελέχωσή της εντός του 2018 με 80-100 προγραμματιστές.