Σε καθολική αναβάθμιση των υποδομών που φιλοξενούν το Data Warehouse και τις βάσεις δεδομένων όλων των κρίσιμων εφαρμογών της προχωρά η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ.

Για το σκοπό εγκαταστάθηκαν τέσσερις SQL Server 2016 Enterprise Edition σε τοπολογία Always on, οι οποίοι φιλοξενούνται σε τέσσερις ισχυρούς Server HP μοιρασμένους στα δύο data center της εταιρείας, εξυπηρετώντας έτσι και το disaster recovery scenario. «Με την παραπάνω υλοποίηση η Μασούτης εξασφαλίζει άφθονη επεξεργαστική ισχύ για την εξυπηρέτηση σημερινών αναγκών όπως WMS, HR, Data Repository, Reporting, On Demand Queering, αλλά και μελλοντικών απαιτήσεων όπως data analytics και predictive analytics» δηλώνει στο NetFAX ο Σάββας Τορτοπίδης, IT Manager της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο εκμοντερνισμός υφιστάμενων εφαρμογών και διαδικασιών πάνω σε μια ενιαία πλατφόρμα. «Το συγκεκριμένο έργο στηρίζεται στη χρήση Share Point Server της Microsoft, χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές που από τη μια εξασφαλίζουν την απαραίτητη ροή εργασιών για την κάλυψη  εσωτερικών, αλλά και B2B διαδικασιών και από την άλλη παρουσιάζουν τις νέες εφαρμογές και διαδικασίες σε ένα πολύ εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες, ικανοποιώντας φυσικά και τις σύγχρονες απαιτήσεις του mobility» σχολιάζει επ’ αυτού ο Σάββας Τορτοπίδης.

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των νέων SQL Servers, καθώς και η μετάπτωση των δεδομένων από την υπάρχουσα κατάσταση.
Όσον αφορά την υλοποίηση του Share Point, έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές εφαρμογές και νέες B2B εφαρμογές είναι σε εξέλιξη με την πρώτη και πιο καινοτόμα (διαχείριση νέων ειδών) να ξεκινάει πιλοτική εφαρμογή το επόμενο δίμηνο.

«Για τη σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των εν λόγω έργων, σημαντική και απαραίτητη ήταν η συμμετοχή της Microsoft η οποία συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό της λύσης και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου, η HP η οποία επιμελήθηκε με προσοχή την υποδομή στην οποία στηρίζεται η λύση εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα και η Bluestream, η οποία ολοκλήρωσε άψογα όλα τα παραπάνω παραδίδοντας τις υπηρεσίες της όπου και όποτε ήταν απαραίτητο» συμπληρώνει ο Σάββας Τορτοπίδης. Ο προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.