Βρισκόμαστε στην εποχή ενός γοργά μεταβαλλόμενου IT οικοσυστήματος, όπως καταγράφεται σε μια πρόσφατη μελέτη των Cisco και Intel, στην οποία έλαβαν μέρος περισσότεροι από 4.000 διευθυντικά στελέχη του ΙΤ σε όλο τον κόσμο.

Aν και η ανάπτυξη του cloud έχει χαρτογραφηθεί επαρκώς, ακόμα δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό το πώς αυτό θα επηρεάσει το ΙΤ, όσον αφορά τους στόχους, τη στρατηγική και την υποδομή του. H μελέτη “The Impact of Cloud Consumption Models” εξερευνά τις δραματικές αλλαγές που φέρνει το cloud στο IT σε κάθε πτυχή του. Σε έναν κόσμο με «πολλά σύννεφα» οι εταιρείες διαθέτουν πολλές επιλογές, όσον αφορά στον τρόπο που επιλέγουν να καταναλώσουν τις υπηρεσίες cloud. Είτε πρόκειται για υποδομές private cloud, είτε για μια απλή επιχειρηματική εφαρμογή που παρέχεται μέσω public cloud στη μορφή “as a service”, υπάρχει μια τεράστια δυναμική στην αγορά cloud και μια πληθώρα διαφορετικών υπηρεσιών.

Στόχος της έρευνας ήταν να ξεκαθαρίσει το τοπίο, καταγράφοντας την κατάσταση σήμερα, τον τρόπο που τα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ πιστεύουν ότι το cloud θα πρέπει να καταναλώνεται (αγορά, διαχείριση, υποστήριξη) στο μέλλον, αλλά και το τι σημαίνει αυτό για τους οργανισμούς τους. Πώς, λοιπόν, τα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που συντελούνται στους οργανισμούς τους; Πώς θα είναι τα πράγματα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια; Tι πρέπει να κάνουν ώστε να διασφαλίσουν τη συνεχή σύνδεση του ΙΤ με την επιχείρησή τους;Η απάντηση σε ερωτήσεις αυτής της μορφής είναι κρίσιμη, αν το ΙΤ θέλει να συνεχίζει να ασκεί αυξημένη επιρροή στην ανάπτυξη της εταιρείας, προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματική ευελιξία.

Τα κυριότερα ευρήματα

 • Το cloud είναι καλό. Τουλάχιστον στα μάτια των διευθυντικών στελεχών του ΙΤ. Παρά τις προκλήσεις και τις …ενστάσεις, το cloud αποπνέει μια θετική εικόνα για τους οργανισμούς. Αν και το θέμα της ασφάλειας μπορεί να αποτελέσει αναστολέα για την εφαρμογή του cloud, θεωρείται, σε κάποιες περιπτώσεις, και ως λύση για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες του ΙΤ για την ασφάλεια. Γενικά, τέσσερις στους πέντε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, πιστεύουν ότι το cloud θα επηρεάσει θετικά τους οργανισμούς τους.
 • Το cloud είναι εδώ και …εξαπλώνεται. Το cloud, σε οποιαδήποτε μορφή του (public, private ή υβριδικό) είναι, ήδη, εδώ. Σήμερα, δεσμεύει ένα σημαντικό ποσό των επενδύσεων που γίνονται στο ΙΤ – 23% του συνόλου. Η ερευνά εκτιμά ότι αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί στο 27% έως το 2016 (στην Ευρώπη τα ποσοστά αυτά ανέρχονται στο 19% και 24%, αντίστοιχα). To private cloud αποτελεί την επικρατούσα μέθοδο ανάπτυξης cloud, κατέχοντας το 45%.
 • Αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές. Παρά τη γενικά θετική αντίληψη για το cloud, υπάρχουν αρκετές διαφορές στον τρόπο που βλέπουν το cloud στις αναδυόμενες και στις ανεπτυγμένες αγορές. Οι Διευθυντές Πληροφορικής στις αναπτυσσόμενες χώρες (όπως είναι οι αγορές της Βραζιλίας, της Κίνας, της Ινδίας και του Μεξικού) είναι πιο αισιόδοξοι για το cloud, εστιάζοντας στο μετασχηματιστικό και καινοτόμο δυναμικό του, αλλά και στον τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, ενώ οι συνάδελφοι τους στις ανεπτυγμένες χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία) το βλέπουν, κυρίως, ως εργαλείο περαιτέρω μείωσης του κόστους.
 • Υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες. Σε μια ανταγωνιστική αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών cloud χρειάζεται να προσφέρουν “end to end” λύσεις, ενορχηστρώνοντας παράλληλα το οικοσύστημα συνεργατών τους. Οπως φαίνεται τα καταφέρνουν αρκετά καλά, καθώς η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι cloud είναι υψηλή, όπως και οι προσδοκίες που υπάρχουν από αυτούς. Το 86% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες cloud, αλλά έχουν και υψηλές προσδοκίες. Οπως είναι η αυξημένη ασφάλεια, η δυνατότητα δημιουργίας λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, η παροχή εγγυήσεων για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η επιτυχία των παρόχων cloud εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καταφέρνουν να ικανοποιήσουν αυτές τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών τους.
 • Το ΙΤ θέλει να αισθάνεται ασφάλεια στο cloud. Ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητας και τη γεωγραφική ζώνη, όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούν ότι οι προβληματισμοί για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας αποτελούν τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την εξάπλωση του cloud. H ισχυρή ασφάλεια και οι δυνατότητες προστασίας των δεδομένων φαίνεται ότι αποτελούν τους πιο κρίσιμους παράγοντες για τους παρόχους υπηρεσιών cloud. Ανασταλτικό ρόλο παίζουν, επίσης, η πολυπλοκότητα της διαχείρισης και η έλλειψη ενοποίησης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των εσωτερικών συστημάτων του ΙΤ και των συστημάτων των παρόχων.
 • Δεν υπάρχει για γενική λύση «όλα σε ένα». Σε έναν κόσμο με πολλά «σύννεφα» – public, private και υβριδικό – οι εταιρείες χρειάζεται να ακολουθήσουν μια προσέγγιση που θα τους επιτρέπει να πετύχουν τους πρωταρχικούς στόχους τους. Οι Διευθυντές Πληροφορικής χρειάζεται να δουν πώς μπορούν να συνεργαστούν με τους στρατηγικούς μετόχους, μέσα από μια προσέγγιση που είναι κομμένη και ραμμένη στις μοναδικές ανάγκες του οργανισμού τους. Είναι απαραίτητη η συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρείας, όπως των Οικονομικών, των Πωλήσεων, της διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων κ.λπ. Συνολικά, όπως έδειξε η μελέτη, το 44% της χρηματοδότησης του ΙΤ προέρχεται από άλλα τμήματα της εταιρείας, ενώ το 76% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής θα λειτουργεί ολοένα περισσότερο ως συντονιστής των υπηρεσιών cloud για τα διάφορα τμήματα σε εσωτερικά και εξωτερικά cloud, παρέχοντας, παράλληλα, ασφάλεια και τεχνική υποστήριξη.
 • Το IT μπροστά και στο επίκεντρο. Παρά την αύξηση της επιρροής από το business κομμάτι της εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι το IT θα συνεχίσει να παίζει έναν κεντρικό και καλά χρηματοδοτούμενο ρόλο, διαχειριζόμενο τις λύσεις cloud, με συνεκτικές πολιτικές και λύσεις ασφάλειας.
 • Το business αυξάνει την επιρροή του. Η επιρροή του business θα αυξάνεται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του IT και θα δημιουργεί μια πρωτοφανή πολυπλοκότητα, καθώς απαιτεί τεχνική υποστήριξη και περισσότερη ασφάλεια. Καθώς το IT θα μεταμορφώνεται σε ένα μοντέλο “as-a-service”, οι ασφαλιστικές δικλείδες και οι σχέσεις ανάμεσα στο ΙΤ και στο επιχειρηματικά τμήματα της εταιρείας θα αλλάξουν. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη επιρροή του business, το IT καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις: να δρα ταχύτατα, να υποκινεί την καινοτομία, να δημιουργεί νέα εμπειρία χρήστη και να επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης με ένα μετρήσιμο τρόπο.

Ο CIO στην εποχή του cloud
Η αγορά cloud αναπτύσσεται ταχύτατα, ενώ οι εταιρείες σήμερα βρίσκονται μπροστά σε μια πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων για την προμήθεια, ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών cloud. Εχει γίνει, πλέον, ξεκάθαρο σε όλους ότι δεν υπάρχει μια λύση cloud «όλα σε όλα», με τις εταιρείες να χρειάζεται να επιλέξουν εκείνη τη λύση, η οποία θα τους βοηθήσει να πετύχουν τους πρωταρχικούς στόχους τους. Οπως έδειξε η έρευνα, σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες ψάχνουν για λύσεις cloud, οι οποίες θα κάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 • Θα μειώνουν την πολυπλοκότητα (που προκαλείται από τους πολλαπλούς φόρτους εργασίας, τα ανομοιογενή συστήματα και τους διαφορετικούς vendors) της υποδομής IT.
 • Θα μετασχηματίζουν τον οργανισμό τους, με νέα μοντέλα εσόδων και ταχύτερο “time to market” μέσω της ευελιξίας του cloud.
 • Θα μειώνουν το λειτουργικό κόστος και θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, μέσω αυτοματισμών και μοντέλων “pay-as-you-go”.
 • Θα αυξάνουν την αποτελεσματικότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές που είναι κρίσιμες για το business.

Μαζί με το μετασχηματισμό του ΙΤ, αλλάζει και ο ρόλος των CIOs, καθώς στο νέο περιβάλλον καλούνται να διευκολύνουν την αύξηση της παραγωγικότητας, να διαπραγματευτούν πολύπλοκες συμφωνίες, να διαχειριστούν επιχειρηματικές προσδοκίες, να βελτιώσουν τις οργανωτικές τους ικανότητες ώστε να υποστηρίξουν καλύτερα τη διανομή των υπηρεσιών cloud και να κατανοήσουν το γοργά αναπτυσσόμενο τοπίο του ΙΤ που ξεδιπλώνεται μπροστά τους. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω αποτελεί την καλύτερη συνταγή για την επιτυχία τους.