Η ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. εθνική εταιρεία διανομών και εμπορικής αντιπροσώπευσης μεγάλων ευρωπαϊκών επώνυμων προϊόντων, συνδέθηκε στο δίκτυο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), με στόχο την άμεση διασύνδεση με το πελατολόγιό της και την αυτοματοποίηση ανταλλαγής δεδομένων και τιμολογίων.

Η εταιρεία επέλεξε τη λύση R@L e-Invoicing EDI, η οποία προσφέρει αυτόματη καταχώριση των παραστατικών-πώλησης απευθείας στα πληροφοριακά συστήματα των πελατών της, χωρίς την ανάγκη καταχώρισης με το χέρι, συνεπώς με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και οικονομία. Στόχος της συνεργασίας με τη Retail@Link είναι η διαρκής υποστήριξη των εμπορικών σχέσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που εξυπηρετεί, μέσα από ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον ανταλλαγής δεδομένων, το οποίο υπόσχεται αυξημένη ορατότητα με πολλαπλασιαστικά οφέλη, καθώς μία μοναδική σύνδεση με τον κόμβο της Retail@Link, εξασφαλίζει διασύνδεση με κάθε αλυσίδα που εξυπηρετεί ο ηλεκτρονικός κόμβος του παρόχου (B2B Hub).