Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αναφέρεται σε απόφαση που εκδόθηκε την Τετάρτη με την υπογραφή της Υπουργού Νίκης Κεραμέως, ανάδειξε την Active Computer Systems ως οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Με την προμήθεια αυτού του εξοπλισμού επιδιώκονται (α)η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και (γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Το έργο αφορά την προμήθεια 1.729 Desktop PCs, 519 laptops, 399 επιτραπέζιων και 251  επιτοίχιων projectors,  235 έγχρωμων εκτυπωτών Α4 και 371 ασπρόμαυρων εκτυπωτών Laser A4, 415 Web Cams, 162 εξωτερικών σκληρών δίσκων, 388 ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων Α4, 207 access points, 47 σετ ρομποτικής και 8 διαδραστικών συστημάτων. Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 1,758 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).