Η Adacom SA ανακοίνωσε την αντιπροσώπευση των προϊόντων της WatchGuard για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

Τα προϊόντα της WatchGuard χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Firewall και Content Security. Οι συσκευές Firewall της WatchGuard απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμπεριλαμβάνονται στα κορυφαία προϊόντα προστασίας δικτύων με δυνατότητες UTM σύμφωνα με έρευνες ανεξαρτήτων οργανισμών αξιολόγησης. Οι τεχνολογίες που ενσωματώνουν οι συσκευές  αυτές είναι η ιδανική λύση για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μιας εταιρείας και συνδυάζουν σε ένα μηχάνημα τεχνολογίες όπως Firewall,  VPN , QoS, Antivirus, antispyware, antispam, Web Content Filtering & Encryption και όλα αυτά μέσα από μια εύκολη διαχείριση. Οι συσκευές Content Security της WatchGuard, παρέχουν δυνατότητες Web/URL Filtering και EMAIL Security σε μια συσκευή.