Το bots αποτελούν ένα εντεινόμενο πρόβλημα του Web, καθώς αυτά τα μικρά προγράμματα robot δεν παράγουν μόνο ανεπιθύμητο κυκλοφορία στο Internet, αλλά υποκλέβουν συχνά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Για να καταπολεμήσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτό το πρόβλημα η Akamai Technologies προχώρησε στην εξαγορά της αμερικανικής startup εταιρείας Cyberfend. Οι οικονομικοί όροι της εξαγοράς δεν είναι ακόμα γνωστοί, με την Akamai να αναφέρει ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την καταβολή μετρητών. Η Cyberfend έχει αναπτύξει μια Machine Learning προσέγγιση, ώστε να αναγνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα σε ένα άνθρωπο και σε ένα bot. Γι’ αυτό το σκοπό το λογισμικό της Cyberfend μετράει, μεταξύ άλλων, την ταχύτητα αντίδρασης, την κίνηση του ποντικιού και άλλες παραμέτρους.