Η Algosystems και η MP & Associates ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο "Προμήθεια hardware και software για την πληροφοριακή στήριξη του προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων".

Το έργο κατηγοριοποιείται σε δύο διαφορετικές συμβάσεις. Την πρώτη ανέλαβε η Algosystems και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής όπως εξυπηρετητές και σταθμούς εργασίας, εκτυπωτές, λογισμικό Oracle και λογισμικό γενικής φύσεως.

Το τίμημα του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στα 234.278 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αντίστοιχα, το δεύτερη σύμβαση ανέλαβε η MP & Associates και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτό. Το τίμημα της δεύτερης σύμβασης ανέρχεται στα 24.752 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.