Η εγκατάσταση του συστήματος περιελάμβανε ένα απομακρυσμένης διαχείρισης, πλήρως αυτοματοποιημένο Playout 2 καναλιών των FOX Life και FOX Life +1 με δύο βασικούς server και έναν backup server. Κάθε κανάλι έχει κύριο και εφεδρικό AirBox για το Playout, TitleBox για τα CG και Interactive Graphics, SubtitlePlus για τον υποτιτλισμό στα ελληνικά, ενώ το MEDIA ρυθμίζεται από SafeBox.

Το σύστημα περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο των SNMP και MEDIA και μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε online τηλεοπτικό κανάλι που έχει Internet, οπουδήποτε στον κόσμο. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε μία εβδομάδα.