Η APC ενσωματώνει το λογισμικό διαχείρισης data center που έχει αναπτύξει η ίδια με το System Center Operations Manager 2007 της Microsoft.

Η εν λόγω ενσωμάτωση θα προσφέρει στους διαχειριστές data center τη δυνατότητα εποπτείας και διαχείρισης φυσικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης και της ισχύος, της ψύξης, του φυσικού χώρου και της ασφάλειας, παρέχοντας ταυτόχρονα μία αναλυτική περιγραφή της κατάστασης των διακομιστών, των εφαρμογών και των clients εντός του data center.