Μετρώντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Πληροφορικής στην Ελλάδα, το 2022 αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα μια πολυετή επιθυμία μου και να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα ΜΒΑ. Η φιλοδοξία της προσωπικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης πάντα «κατοικούσε» μέσα μου σαν μικρή υπενθύμιση, αλλά ο υψηλός ρυθμός της επαγγελματικής μου ζωής ένιωθα ότι με εμπόδιζε να κάνω το επόμενο βήμα.

Η επιλογή του Alba EMBA
Η αφετηρία αυτού του «ταξιδιού» ήταν η πρώτη συνάντηση με τον διευθυντή του προγράμματος, Δρ. Κυριακόπουλο, όπου με ενημέρωσε για το πρόγραμμα Executive MBA (EMBA) του Alba Graduate Business School. Παρότι αρχικά, ομολογουμένως, είχα ανησυχίες για το αν θα μπορούσα να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις ενός τόσο υψηλού επιπέδου προγράμματος λόγω των επαγγελματικών και προσωπικών μου υποχρεώσεων, η συνέντευξη με τον κ. Κυριακόπουλο με έπεισε ότι αυτός ήταν ο σωστός δρόμος για εμένα. Το πρόγραμμα διεξάγεται τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω την απαιτούμενη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και να είμαι συνεπής στις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις.

H δομή του προγράμματος
Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο σπουδαστής να αποκομίζει το μέγιστο της θεωρίας που αναλύεται μέσα στην τάξη με το να την εφαρμόζει στις επαγγελματικές προκλήσεις της καθημερινότητας του. Παράλληλα, οι καθηγητές από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, όλοι καταξιωμένοι στον τομέα τους, δεν περιορίζονται σε ένα παγιωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αντίθετα προσαρμόζουν το περιεχόμενο με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Όντας μέσα στη τεχνολογία όλα αυτά τα χρόνια, μπορώ να πω ότι εξεπλάγην ευχάριστα από την ενδελεχή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων για την επίδραση των Big Data, Cloud και φυσικά του AI στο μέλλον των επιχειρήσεων. Παράλληλα, το πρόγραμμα εμβαθύνει σε θέματα ηθικής , ψυχολογίας και δίνει τα κατάλληλα εργαλεία στους σπουδαστές να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες αλλά και τους βοηθά να κατανοήσουν πώς μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων.

Αλληλεγγύη και συνεργασία με συμφοιτητές
Οι συμφοιτητές μου, με τους οποίους δημιούργησα δεσμούς αλληλεγγύης και συνεργασίας, όλοι καταξιωμένα στελέχη από διαφορετικούς εργασιακούς τομείς, έγιναν η δεύτερη οικογένειά μου στο πέρασμα αυτών των δύο δημιουργικών ετών. Μαζί, ανακαλύψαμε νέες προοπτικές και δημιουργήσαμε μια κοινότητα που ξεπερνά τα όρια της ακαδημαϊκής τάξης.

Αντιμετώπιση προκλήσεων
Μια από τις προκλήσεις που αντιμετώπισα ήταν το γεγονός ότι έπρεπε να αποχωριστώ τις παγιωμένες πεποιθήσεις που είχα επωμιστεί κατά τη διάρκεια των χρόνων της επαγγελματικής μου πορείας. Ήταν αναγκαίο να αποδεχτώ ότι έπρεπε να «ξε-μάθω για να μάθω». Η ανάγκη να αντιμετωπίσω και να ξεπεράσω αυτήν την πρόκληση με οδήγησε σε ένα νέο επίπεδο αυτοπεποίθησης και αυτοσυνειδησίας.

Σήμερα, καθώς ολοκληρώνω το πρόγραμμα, αισθάνομαι ενισχυμένη και προετοιμασμένη για τις προκλήσεις που μπορεί να μου επιφυλάσσει η επαγγελματική μου πορεία.
Το EMBA στο Alba Graduate Business School δεν ήταν απλά ένα πρόγραμμα σπουδών, ήταν ένα ταξίδι αυτογνωσίας και επαγγελματικής μεταμόρφωσης που θα με συντροφεύει για πάντα στην επαγγελματική μου πορεία.