Ενα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την περαιτέρω εξάπλωση του BYOD στην Ευρώπη είναι οι ανησυχίες που υπάρχουν για την ασφάλεια, όπως καταγράφει η Oracle σε πρόσφατη έρευνά της.

Σχεδόν οι μισές (44%) των επιχειρήσεων στην Ευρώπη δεν πιστεύει στο BYOD (Bring Your Own Device) ή δεν επιτρέπει τη χρήση του για λόγους ασφαλείας. Το 29% των επιχειρήσεων περιορίζουν τα BYOD στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια, 22% μπλοκάρουν απολύτως την αποστολή εταιρικών δεδομένων ή πληροφοριών σε ιδιωτικές φορητές συσκευές, ενώ 20% δεν έχουν θεσπίσει κανόνες για τη χρήση του BYOD. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας, η οποία διεξήγαγε η Oracle σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών αγοράς Quocirca. Στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας “BYOD-Index Report“ ρωτήθηκαν 700 μάνατζερ από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, όπως στον τομέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υγειονομικής περίθαλψης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας και στο εμπόριο, σε επτά κράτη/περιοχές της Ευρώπης.

Οπως συμπεραίνει η έρευνα, όσοι οργανισμοί έχουν ασπαστεί μεθόδους BYOD μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση του, όπως είναι η μείωση του κόστους του ΙΤ και η αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών, σε σχέση με αυτούς που κρατάνε μια αρνητική στάση για το BYOD. Οι λύσεις BYOD που διαθέτονται στην αγορά σήμερα επιτρέπουν στους οργανισμούς την εταιρική πρόσβαση από τις συσκευές των χρηστών, εφαρμόζοντας πιο αναλυτικό έλεγχο μέσω της απομόνωσης εταιρικών και προσωπικών δεδομένων και καθιστώντας εφικτή την ασφαλή πρόσβαση και διοίκηση των εταιρικών εφαρμογών.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μια φανερή ανησυχία για την ασφάλεια του BYOD. Αλλωστε, ο κύριος λόγος για τον οποίο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι συγκρατημένες στο θέμα του BYOD είναι οι αμφιβολίες που έχουν στο θέμα της ασφάλειας. Ετσι, το 45% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι έχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των φορητών συσκευών. Το 53% δεν εμπιστεύεται την ασφάλεια των εφαρμογών, ενώ το 63% αμφιβάλλει για την επαρκή ασφάλεια των δεδομένων. Οι ανεπαρκείς γνώσεις για λύσεις ασφάλειας, όπως καταδεικνύεται στη μελέτη, αποτελεί ένα ακόμα ανασταλτικό παράγοντα που φρενάρει την ανάπτυξη του BYOD στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Το 37% των ερωτηθέντων δεν έχει ακούσει ποτέ για τις μεθόδους containerization (απομόνωση των δεδομένων της εταιρείας από τα προσωπικά δεδομένα), σχεδόν το ένα τρίτο δεν χρησιμοποιεί λύσεις Mobile Device Management για τη διαχείριση των φορητών συσκευών, ενώ το 22% δεν έχει ακούσει ποτέ για το Mobile Application Management. Γενικά, οι οργανισμοί που υιοθετούν πολιτικές BYOD φαίνεται να έχουν μια περισσότερο ενοποιημένη οπτική γωνία για τις φορητές συσκευές τους, ενσωματώνοντας τα tablets και τα smartphones τους στις πολιτικές BYOD. Επιπλέον, αυτοί οι οργανισμοί χειρίζονται με μεγάλη επιτυχία πολλά από τα ζητήματα ασφαλείας, ενώ είναι προετοιμασμένοι σε μεγαλύτερο βαθμό για να αφομοιώσουν και να υιοθετήσουν τις όποιες αλλαγές γίνονται μελλοντικά στο BYOD.

Αποδοχή και άρνηση
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατατάχθηκαν σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν υιοθετούν πολιτικές BYOD («Δεκτικοί») ή τις απορρίπτουν («Αρνητές»). Το 83% των δεκτικών οργανισμών ενσωματώνει τα smartphones και τα tablets στο πλαίσιο της πολιτικής BYOD. Αντιθέτως, το 73% των Αρνητών δεν συμπεριλαμβάνει τα smartphones στην προσέγγιση που εφαρμόζει για τις πολιτικές BYOD. Σχεδόν δύο στους τρείς από όσους είναι αρνητικοί στο BYOD προβληματίζονται σοβαρά για την ασφάλεια – το αντίστοιχο ποσοστό στους δεκτικούς οργανισμούς περιορίζεται σε μόλις 6%. Μερικά ακόμα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία:

  • Το 86% των αρνητών ανησυχεί σοβαρά για την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους δεκτικούς οργανισμούς περιορίζεται στο 21%.
  • Το 65% των αρνητών είτε δεν διαχειρίζεται την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών είτε επιτρέπει τη μη κρυπτογραφημένη πρόσβαση στις φορητές συσκευές – το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε μόλις 7%, όσον αφορά τις δεκτικές στο BYOD εταιρείες.
  • Οι εταιρείες που κρατάνε μια θετική στάση για το BYOD χρησιμοποιούν, σε ποσοστό 80%, μια συγκεκριμένη μορφή διαχείρισης των φορητών συσκευών σε αντίθεση με τους αρνητές, όπου το σχετικό ποσοστό πέφτει στο 12%.

Γεωγραφικές και κλαδικές διαφορές
Οι Σκανδιναβικές χώρες και η Γερμανία/Ελβετία βλέπουν περισσότερο θετικά την τάση του BYOD (με δείκτες στο 5,65 και 5,32). Η Ιταλία και οι χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου βρίσκονται πολύ πιο πίσω (με τους σχετικούς δείκτες να κυμαίνονται από 4,05 έως 3,87). O κλάδος των τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιεί περισσότερο από όλους το BYOD (Index 6,98), ενώ ακολουθεί η βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης (Index 6,43). Εκεί που το BYOD καταγράφει τη μικρότερη διείσδυση είναι ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Index 3,96) και των δημοσίων υπηρεσιών (Index 3,31).

Συμπεράσματα
Το κλειδί για την επιτυχία των πολιτικών BYOD είναι η σωστή εφαρμογή τους. Εφόσον η υλοποίηση των λύσεων BYOD γίνεται σωστά, αυτές μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων, να μειώσουν το κόστος υλικού/εξοπλισμού ΙΤ και να βελτιώσουν την προσέκλυση νέων ταλέντων, όπως πιστεύει ο Clive Longbottom, Διευθυντής Ερευνών της Quocirca. Παρόλο που τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το BYOD στους σύγχρονους οργανισμούς είναι ξεκάθαρα και αναμφισβήτητα, ο σχετικός δείκτης BYOD της Oracle αποτυπώνει ότι πολλοί οργανισμοί διαθέτουν ακόμα ενδοιασμούς για την υιοθέτηση του BYOD, παρόλο που αυτό αποτελεί πραγματικότητα και μπορεί να τους βοηθήσει στο να αφομοιώσουν ταχύτερα τις αλλαγές που φέρνει το σύγχρονο επιχειρείν. Ο Suhas Uliyar, Vice President Mobile Strategy Product Management, της Oracle, επισημαίνει τις ανησυχίες που υπάρχουν για το θέμα της ασφάλειας, κάτι που έχει κάνει πολλούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς να τηρούν μια στάση επιφυλακτικότητας και να αποφεύγουν να υιοθετήσουν πολιτικές BYOD. Ωστόσο, τεχνολογίες όπως το containerization, η κρυπτογράφηση και η διαχείριση συσκευών και εφαρμογών, μπορούν να κάνουν τις εταιρείες να αφήσουν στην άκρη τις ανησυχίες τους και να αποδεχτούν το BYOD.