Η Assertive υλοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο Hyperion Financial Management (HFM) της Oracle για λογαριασμό του Ομίλου Μυτιληναίος.

Το έργο περιλαμβάνει τις λειτουργίες: α) IFRS Financial Consolidation & Reporting και β) Budget Planning and Business Reporting. Η υλοποίηση του IFRS Financial Consolidation & Reporting περιλαμβάνει την ενοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τον Όμιλο Μυτιληναίος με 19 θυγατρικές καθώς και για τον Όμιλο ΜΕΤΚΑ με 14 θυγατρικές.

Ο χρόνος υλοποίησης για το 1ο υποέργο ήταν 2 μήνες. Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2009 και ο Όμιλος έκλεισε την 6μηνη χρήση του με το Hyperion Financial Management. Το 2ο υποέργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2009 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2009. Το HFM είναι μια web – based εφαρμογή η οποία μέσα από τη χρήση διαστάσεων προσφέρει μια ολοκληρωμένη δυνατότητα συλλογής – επεξεργασίας – ανάλυσης και παρουσίασης όλων των χρηματοοικονομικών και όχι μόνο δεδομένων. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας του IFRS report καθώς και της επικοινωνίας και των διαδικασιών ενοποίησης και budgeting – forecasting.

Επιπρόσθετοι στόχοι -μεταξύ άλλων- είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων για pre-closings (business P/L procedure), η μείωση των ενεργειών κατά τη διαδικασία Ενοποίησης και προετοιμασίας του Financial και Business Report, η έγκαιρη χρονικά και ακριβής προετοιμασία και παράδοση των reports τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης reports, η δυνατότητα για διενέργεια διάφορων μορφών ενοποίησης και ανάπτυξη σεναρίων ευαισθησίας, η εύρεση κρίσιμων παραγόντων και περιοχών δημιουργίας αξίας καθώς και η διασύνδεση των πραγματικών δεδομένων με το rolling forecast, άμεση ενημέρωση του planning procedure και ανανέωση των δεδομένων και πινάκων.