Υπεγράφη η σύμβαση υλοποίησης του έργου "E-School της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας", μεταξύ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και της αναδόχου ένωσης των εταιρειών ATC & DataMed, με συμβατικό τίμημα 732.540 ευρώ.

Το έργο επιδοτείται από το Μέτρο 2.6 της ΚτΠ ΑΕ για το Γ’ ΚΠΣ: “Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια”.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια των λειτουργικών της αναγκών και της διεύρυνσης και βελτίωσης των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να δημιουργήσει υποδομές ηλεκτρονικής σχολής προσφέροντας ένα σύστημα e-School, ως συμπληρωματικό και εναλλακτικό μέσο υλοποίησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της.

Πυρήνα του e-School θα αποτελέσουν οι τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης Saba/Centra που αντιπροσωπεύει η ATC στον χώρο του e-Learning, καθώς και τα προϊόντα που έχει αναπτύξει η ATC όπως το iBox Portal Builder για την υλοποίηση των εφαρμογών Portal καθώς και το DocAsset για την υλοποίηση των εφαρμογών e-Administration.