Η ATC συμμετέχει σε κοινοπραξία για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου Papyrus (Cultural and historical digital libraries dynamically mined from news archives) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος ICT.

Η ATC θα έχει το ρόλο του Γενικού Συντονισμού του έργου, στο οποίο Τεχνικός Διευθυντής είναι το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, η οποία εξάγει multimedia υλικό (κείμενο, video, κτλ) προερχόμενο από τον τομέα των Ειδήσεων και το καθιστά διαθέσιμο σε κοινότητες χρηστών που ανήκουν σε τελείως διαφορετικό τομέα, με χρήση καινοτόμων μεθόδων μοντελοποίησης.

Το εν λόγω έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2008, ενώ έχει διάρκεια 30 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ.