Η ATC αξιοποιώντας τη Δράση "e-Services" της ΚτΠ αναφορικά με την "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών", υλοποίησε υποδομές φιλοξενίας (Hosting) προσφέροντας υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Centra καθώς και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης μέσω των πλατφορμών Saba & Moodle.

Επίσης, ανήρτησε στο εκπαιδευτικό της site (http://inlearn.moodle.atc.gr), κατάλογο με τουλάχιστον 3.000 εκπαιδευτικούς τίτλους της εταιρία SkillSoft, με θεματολογία όπως Business Skills, IT Skills, Legal Compliance, Health & Safety.