Η Oracle βράβευσε την Athens Technology Center (ATC), εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων HCM στην Ελλάδα και την Κύπρο, ως Partner of the Year για τις λύσεις Oracle HCM Cloud κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Oracle Partner Day για την περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Βουκουρέστι.

Η ATC είναι μέλος επιπέδου Gold του Oracle PartnerNetwork (OPN). Η ATC έλαβε το βραβείο Partner of the Year για τις λύσεις Oracle HCM Cloud χάρη στις άριστες επιδόσεις της σε μια σειρά από επιτυχημένες υλοποιήσεις Oracle Cloud Talent Acquisition σε κλάδους στους οποίους το HR έχει ιδιαίτερη σημασία (όπως οι τράπεζες, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ κ.α.). Το βραβείο Partner of the Year της Oracle ενθαρρύνει την καινοτομία από τα μέλη του OPN που χρησιμοποιούν προϊόντα και τεχνολογίες της Oracle για τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες. Το βραβείο αντικατοπτρίζει την επιτυχία της ATC όσον αφορά στην υιοθέτηση της προσέγγισης του OPN, που αποσκοπεί στο να μπορέσουν οι συνεργάτες να αναγνωριστούν από την αγορά, ακολουθώντας μια επίσημη διαδικασία εξειδίκευσης σε βασικούς τομείς λύσεων της Oracle.