Η Atcom υλοποιεί έργο ολοκληρωμένης εφαρμογής e-shop για λογαριασμό της Intersys.

Το έργο βασίζεται στην πλατφόρμα Netvolution™ η οποία προσφέρεται για τη δημιουργία ενός εύχρηστου και λειτουργικού διαδικτυακού περιβάλλοντος, κατάλληλου για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Παράλληλα, υποστηρίζει την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες προς τους πελάτες, συνεργάτες αλλά και τον Τύπο υπηρεσίες της Intersys και θα επεκτείνουν τη δυναμική και την εμβέλεια της εταιρείας με την ορθολογιστική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.

Το ύψος του έργου ανέρχεται στα 50.000 ευρώ και χρηματοδοτείται τμηματικά από την Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών “e-services”. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος του μέτρου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας που στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Οικονομία.