Η Avecon ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη custom Εφαρμογής Διαχείρισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρησιακών Πόρων στην Interservice.

Σκοπός του έργου ήταν η ολοκληρωμένη διαχείριση υπηρεσιών εξυπηρέτησης, αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης αερομεταφορέων & αεροδρομίων, ο οποίος και επιτεύχθηκε με την ενσωμάτωση σε μία εφαρμογή όλης της λειτουργικότητας και δυναμικής διαφορετικών stand alone εργαλείων που χρησιμοποιούσε η Interservice.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής στηρίχθηκε στο σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων ERP Atlantis. Η Avecon καταφέρνει με την σωστή επιλογή και υλοποίηση εφαρμογών και εργαλείων, να εκβαθύνει και να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης δίνοντας της την δυνατότητα να αναδείξει την δυναμική που κατέχει, οδηγώντας την με σταθερά βήματα στον σχεδιασμό ενός μακροχρόνιου στρατηγικού πλάνου.