Η AWS (Amazon Web Services), θυγατρική της Amazon, κρατάει την ηνία στην αγορά του Public Cloud, καταγράφοντας ένα τζίρο της τάξης των 12 δις. δολαρίων το τελευταίο έτος, ήτοι κατά 55% αυξημένο σε σχέση με το 2015.

Σύμφωνα, δε, με μια πρόσφατη μελέτη της Synergy Research Group, η θυγατρική της Amazon έχει τη δυναμική για να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό του 40% που κατέγραψε στην αγορά Public Cloud το 2016. Οι ερευνητές αγοράς της Synergy εκτιμούν ότι ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς cloud το τελευταίο τρίμηνο του έτους ανήλθε στα 9 δισ. δολάρια, θεωρώντας, παράλληλα, ότι οι τρεις βασικοί ανταγωνιστές της AWS – Microsoft, Google και IBM – μπορούν να αυξήσουν το μερίδιό τους κατά 5%, αποσπώντας συνολικά το 23% των αγορών Infrastructure-as-a-Service (IaaS) και Platform-as-a-Service (PaaS).