Η AXA Ασφαλιστική, μέλος του AXA Group, επέλεξε την λύση της Alcatel-Lucent για την νέα της τηλεφωνική υποδομή.

Το δίκτυο Φωνής (VoIP) βασίζεται στην πλατφόρμα της Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise. Η υλοποίηση είναι βασισμένη σε κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική πλήρως εφεδρική, τόσο σε επίπεδο απώλειας Δικτύου όσο και σε επίπεδο αστοχίας του Εξυπηρετητή Επικοινωνίας (Cοmmunication Server – CS). Ο CS υποστηρίζει διάφορα απομακρυσμένα ερμάρια (Media Gateways – MG), γεωγραφικά κατανεμημένα ανά την Ελλάδα σε τρία σημεία. Αυτά τα MGs διαθέτουν μηχανισμό πλήρους «βιωσιμότητας» (survivability) σε περίπτωση απώλειας του Δικτύου ή και της επικοινωνίας με τον CS, μέσω του μηχανισμού PCS.

Στον κεντρικό Κόμβο, υπάρχει διαθέσιμη και εφαρμογή Contact Center (CCD Standard edition) η οποία θα εξυπηρετεί σκοπούς help desk εσωτερικά αλλά και customer support, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική υποστήριξη σε εύλογο χρόνο. Σημείο Κλειδί της υφιστάμενης λύσης αποτελεί η εφαρμογή OmniTouch My Teamwork application (μέρος της πλατφόρμας Unified Communication) η οποία δίνει την δυνατότητα collaboration αλλά και δραματική μείωση κόστους στην Εταιρία.
Η επιλεχθείσα Αρχιτεκτονική καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της AXA για μια ευέλικτη, κλιμακωτή, ασφαλή, σταθερή, ανοικτή και πλήρως βιώσιμη λύση για το δίκτυο Φωνής VoIP.

Σημαντικό πλεονέκτημα θεωρείται η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες του Δικτύου, καθώς και η μείωση των Λειτουργικών εξόδων (OPEX) μέσω της Κεντρικοποιημένης Αρχιτεκτονικής και της ελεύθερης δωρεάν επικοινωνίας στα Κεντρικά σημεία του Δικτύου (MPLS network). Οι Φυσικές Συσκευές που επιλέχθηκαν για την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε επίπεδο χρήστη, είναι οι IP Touch 4028EE, 4038EE and 4068EE. Η Διαχείριση της υποδομής γίνεται μέσω της πλατφόρμας OmniVista 4760.