Σε συνέχεια της άμεσης και επιτυχούς υλοποίησης έργου ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των παραστατικών που εκδίδει η BASF Hellas SA με τη λύση Cloud Archiving Connect της Impact AE, η εταιρεία επέκτεινε τη λύση στην αυτοματοποίηση τόσο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των υπογεγραμμένων αντιγράφων παραστατικών της, όσο και στην επικοινωνία με την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάρτα Αγρότη».

Επιπλέον, η εταιρεία χρησιμοποιεί την υπηρεσία Paperless Connect για την ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων, έχοντας ως στόχο, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, να έχει ενσωματώσει όλο το πελατολόγιο της. Παράλληλα, η BASF Hellas SA, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στο outsourcing της υποστήριξης των servers στην Hewlett Packard για τα επόμενα χρόνια. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού γίνεται λεπτομερής καταγραφή του εξοπλισμού και αξιολόγηση του χρόνου απόκρισης σε περίπτωση βλάβης. Το σχετικό project περιλαμβάνει, επίσης, την παρακολούθηση των servers, την εγκατάσταση των upgrades που ενδέχεται να χρειαστούν και την επισκευή βλαβών.