Η Best Practice Consulting ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση συστήματος Microsoft Office SharePoint Server 2007 για τη διαχείριση ροών εργασίας (Workflow BPM) και εγγράφων (Document Management) για την Aldemar Hotels & Spa.

H υποστήριξη των αναγκών διαχείρισης των αρχείων της εταιρείας με εύκολο και ασφαλή τρόπο, σε συνδυασμό με την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας και εγκρίσεων των τμημάτων της, εντάχθηκε στο πλαίσιο ενός ενδοεταιρικού (Corporate) portal.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της λύσης είναι οι δυνατότητες άμεσης ενημέρωσης και συνεργασίας, τα οποία  σε συνδυασμό με το πλούσιο περιεχόμενο εξασφάλισαν τη συνολική αποδοχή των τελικών χρηστών. To έργο υλοποιήθηκε από την ομάδα συμβούλων της Best Practice Consulting σε συνεργασία με Βusiness και IT key-users της Aldemar Hotels & Spa.