Η Best Practice Consulting συμμετέχει ως υποστηρικτής στο συνέδριο “15o Banking Forum” που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαρτίου 2010 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα διερευνηθούν νέες προσεγγίσεις και στρατηγικές προκλήσεις της πληροφορικής στον τραπεζικό χώρο. Η συμμετοχή της Best Practice Consulting στο συνέδριο “15o Banking Forum” πιστοποιεί την προσήλωση της εταιρίας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Η Best Practice Consulting προωθεί την πιστοποιημένη λύση OneClick Desktop για επιτάχυνση των εργασιών Customer Service και έχει αναλάβει σημαντικά έργα σε Τραπεζικούς & Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.