Η BlueStream Solutions απόκτησε μία ακόμα πιστοποίηση τεχνικών ικανοτήτων από το πρόγραμμα συνεργατών της Microsoft. Συγκεκριμένα η τεχνική ομάδα cloud της εταιρίας απόκτησε την 4η εξειδίκευση στην κατηγορία διακρίσεων Advanced Specialization, αυτή που αφορά την ασφάλεια στο Cloud.

H διάκριση αυτή δίνεται σε συνεργάτες που έχουν επιδείξει τις ικανότητες και την τεχνογνωσία τους σε τομείς όπως η ασφάλεια στο cloud ή η προστασία από απειλές ενώ φέρνει την εταιρεία στην πρώτη γραμμή των Microsoft Cloud συνεργατών στην Ελλάδα. H BlueStream Solutions επιβεβαιώνει έτσι τη στρατηγική της εταιρείας για τεχνική αριστεία καθώς και τη δέσμευση της στην cloud εξειδίκευση.

Συνολικά οι ειδικότητες (Advanced Specializations) που κατέχει η εταιρείας, περιλαμβάνουν τις:

  • Infra and Database Migration
  • Teamwork Deployment
  • Identity and Access Management
  • Cloud Security.