Με στόχο την άμεση εξοικονόμηση πόρων, τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, αλλά κυρίως τη διευκόλυνση των εμπορικών της συναλλαγών, η Boehringer-Ingelheim Ελλάς προχώρησε στην άμεση σύνδεσή της στο δίκτυο R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link, αξιοποιώντας ταυτόχρονα λύση της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης R@L BizdocEE, της ψηφιακής υπογραφής και τη δυνατότητα της λήψης του αποδεικτικού παραλαβής (P.O.D), για όλα τα ηλεκτρονικά παραστατικά που διακινεί.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα επέτρεψε στην Boehringer-Ingelheim Ελλάς να μειώσει το κόστος διαχείρισης παραστατικών (>55%),  αλλά και το χρόνο διαχείρισης κάθε παραστατικού (από 10’ σε 2’) και την αρχειοθέτηση (>75%), κάνοντας τις σχετικές λειτουργίες της εταιρίας λιγότερο πολύπλοκες και σημαντικά ταχύτερες, με το R.O.I. μικρότερο από έξι μήνες.