Η Business Effect ολοκλήρωσε την αυτοματοποίηση της μοναδικής αποθήκης στην Ελλάδα (και εκ των λιγοστών στην Ευρώπη) που αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία RFID.

Πρόκειται για μία από τις αποθήκες που ανήκουν στη Διακίνησις συνολικής επιφάνειας 25.000 τ.μ., στην οποία αποθηκεύονται και διακινούνται τα προϊόντα πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων.

Εν αντιθέσει με τους γνωστούς γραμμωτούς κωδικούς (barcodes), η τεχνολογία RFID επιτρέπει τη μαζική αναγνώριση αντικειμένων χωρίς οπτική επαφή και ανθρώπινους χειρισμούς και συνεπώς εξασφαλίζει την απόλυτη ακρίβεια αναγνώρισης, τον εκμηδενισμό των τυχαίων ή μη σφαλμάτων και την υποχρεωτική τήρηση των διαδικασιών της επιχείρησης.

Η λύση της Business Effect περιλαμβάνει τη σήμανση των παλετών και των παλετοθέσεων με ειδικές ετικέτες RFID, τον εξοπλισμό των περονοφόρων με φορητά τερματικά και αναγνώστες RFID, καθώς και την εγκατάσταση πυλών RFID (Portals) στις ράμπες φόρτωσης των μεταφορικών μέσων.