Η Byte ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο αφορά στην προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Το έργο στοχεύει στην προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την προμήθεια, παραμετροποίηση, και θέση σε λειτουργία, προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών με εγκατεστημένο λογισμικό συστήματος, εκτυπωτών ταυτοτήτων, μονάδων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), πολυμηχανημάτων εκτύπωσης, δικτυακού εξοπλισμού καθώς και των λοιπών περιφερειακών συσκευών (ψηφιοποιητές, smart card readers κλπ), λογισμικού εμπορίου (Λειτουργικό σύστημα, Αυτοματισμός Γραφείου), καθώς και οι Υπηρεσίες παραμετροποίησης ώστε να είναι έτοιμο για διασύνδεση και λειτουργία στο Πανελλαδικό Δίκτυο Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκτός της Byte, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Bull, 2) PanSystems και 3) Real Consulting. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στο 1.303.475 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.