Η Byte ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τίτλο "Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού".

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην παροχή υποστήριξης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω διαδικτύου (Metalink) για κάθε υπομονάδα του λογισμικού (RDBMS, Application Server, σύστημα συνεργασιών). Επίσης, αφορά στην παροχή όλων των βελτιώσεων (patches, bug fixes) καθώς και όλων των νέων εκδόσεων των προϊόντων. Υπενθυμίζεται πως στο συγκεκριμένο διαγωνισμό εκτός της Byte, είχε αρχικά καταθέσει προσφορά και η Profile. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 294.548 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.