Η Byte ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προμήθεια 80 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 5 φορητών υπολογιστών, 57 οθόνες TFT LCD, 11 scanner υψηλής ταχύτητας, 5 scanner, 22 εκτυπωτές laser, 2 μονάδες μαγνητικών ταινιών συνοδευόμενες από το απαραίτητο λογισμικό backup, άδειες λογισμικού συστήματος και διαχείρισης βάσεων δεδομένων καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 199.999 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.