Η Βyte Computer, σε συνεργασία με την Paisley, ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, βασισμένο στη σουίτα Enterprise GRC (Software for Governance, Risk & Compliance) της Paisley.

“Το λογισμικό Paisley Enterprise GRC είναι η ενδεδειγμένη λύση που περιλαμβάνει τη λειτουργικότητα που απαιτείται στη Διεύθυνση και ταυτόχρονα παρέχει αυτοματοποίηση στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας μέσα από ένα ενοποιημένο περιβάλλον”, τόνισε η Μαρίζα Μέλλιου, υποδιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.