Η CA ολοκλήρωσε την εξαγορά προς 200 εκατ. δολάρια της NetQoS, η οποία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών και λύσεων για τη διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη διαχείριση λύσεων παροχής υπηρεσιών.

Η προσθήκη του δικτυο-κεντρικού αναλυτικού τρόπου που χρησιμοποιεί η NetQoS σχετικά με το χρόνο απόκρισης, την παρακολούθηση της ροής και τις λύσεις διαχείρισης ενοποιημένων επικοινωνιών, επιτρέπουν στη CA να προσφέρει αυτοδύναμες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθώς και ένα portfolio διασφάλισης των υπηρεσιών που προσφέρει, το οποίο επεκτείνεται στους τομείς της διαχείρισης δικτύου και συστημάτων, της διαχείρισης της απόδοσης των εφαρμογών καθώς και της εικονοποίησης (virtualization) και της διαχείρισης του cloud.