Η Cententia ανέλαβε έργο για την Attica Bank και συγκεκριμένα, ανέλαβε την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού για τη διαχείριση των καθυστερημένων οφειλών - εμπλοκών της τράπεζας και παρακολούθησης Νομικών ενεργειών (Collections & Recovery).

Σκοπός του νέου έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Τράπεζας για την επιτυχή πελατοκεντρική διεξαγωγή όλων των ενεργειών που σχετίζονται με την ύπαρξη οφειλών. Το νέο έργο θα υλοποιηθεί στην πλατφόρμα AroTRON CRM Collections & Recoveries της Cententia. H εγκατάσταση καλύπτει πλήρως τον κύκλο precollections-collections-recovery για τους τομείς: α) Λιανική τραπεζική (retail banking): δάνεια (Καταναλωτικό, Προσωπικό, Στεγαστικό κ.λπ.), πιστωτικές κάρτες, καθώς και τις εξασφαλίσεις τους, β) Επιχειρηματική τραπεζική (corporate banking): Αλληλόχρεους Λογαριασμούς (ΑΑΛ), Επιχειρηματικά Δάνεια (SBB) καθώς και διαχείριση εξασφαλίσεων (σφραγισμένες επιταγές, προσημειώσεις κ.λ.π.), γ) Leasing Λογαριασμούς και δ) Factoring Λογαριασμούς.