Την εξαγορά του 3% της CD Media ολοκλήρωσε η Centric.

Η CD Media είναι εταιρεία του κλάδου εμπορίας και διανομής προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Centric εξετάζει την περίπτωση απόκτησης συμπληρωματικού ποσοστού 17% ώστε η συμμετοχή της στη CD Media Α.Ε. να ανέλθει στο 20%.